ovlašćen ili ovlašten

Kako se piše ovlašćen ili ovlašten?

Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Češće se upotrebljava pridev ovlašćen.

Glagol ovog trpnog prideva glasi ovlastiti.

Kada se glagoli završavaju na nastavak –stiti, trpni pridevi se mogu završavati samo na  –šćen (npr. čistiti-čišćen), – šten (pustiti-pušten) ili mogu posedovati oba oblika kao pravilna (ovlastiti- ovlašćen, ovlašte ; uprostiti-uprošćen, uprošten ; zamastiti – zamašćen, zamašten).

Primeri u rečenicama:

Navedite mi ko je ovlašćen za ovaj auto.

Da li ste Vi ovlašćeni ili Vaša supruga?

Ovlašćen je gospodin Mrdaković za čuvanje deteta.