Oznaka: polovina

Upola ili u pola

Kako se piše upola ili u pola?Piše se i jedno i drugo.Izraz u pola je predloško-padežna konstrukcija koja označava vreme ili tačno vreme polovine nečega. Na primer: “Dolazi u pola sata” ili “Sastanak je u pola devet”.Sa druge strane, izraz upola se koristi kao prilog i označava deljenje na pola, odnosno na polovinu. Na primer: […]

sat i po ili sat ipo

Kako se piše sat i po ili sat ipo?Piše se odvojeno, sat i po. Po predstavlja skraćeni oblik nepromenljive reči pola ili promenljive reči polovina. Kao što bi se sa punim oblikom pisalo odvojeno, tako se piše i sa skraćenim.Primeri:Čekamo vas već sat i po, stižete li uskoro?Vožnja će trajati svega sat i po.Tretman laserom se […]