barki ili barci?

Kako se piše barki ili barci?

Piše se i jedno i drugo, u zavisnosti od značenja, tj. padeža.
Barci se piše u dativu i lokativu jednine. U tom padežima vrši se glasovna alternacija, Sibilarizacija, u kojoj velarno K prelazi u Palatalno C.
Barki se piše u genitivu množine, i u tom padežu nema alternacije. U ovom padežu dozvoljen je i oblik baraka.

Primeri:

Putovao sam tamo na barci.
Da li si čuo priču o Nojevoj barci?
Od svih barki, najlepša mi je ona velika, žuta.
Čekaću te na reci, kod barki.