Oznaka: upola

Upola ili u pola

Kako se piše upola ili u pola? Piše se i jedno i drugo. Izraz u pola je predloško-padežna konstrukcija koja označava vreme ili tačno vreme polovine nečega. Na primer: “Dolazi u pola sata” ili “Sastanak je u pola devet”. Sa druge strane, izraz upola se koristi kao prilog i označava deljenje na pola, odnosno na […]