kršćenje ili krštenje

Kako se piše kršćenje ili krštenje?

Prema srpskom pravopisu ispravno je i jedno i drugo ukoliko označavamo radnju, tačnije pravljenje znaka krsta pokretom desne ruke.

Međutim, kada želimo da označimo obred primanja hrišćanske vere koristi se samo imenica krštenje.

Primeri u rečenicama:

Zatim je usledilo kršćenje, prekrstili smo se tri puta.

Kršćenje se obavlja desnom rukom.

Kako se pravilno izvodi krštenje?