ikako ili i kako

Kako se piše ikako ili i kako?

Piše se ikakou značenju priloga, na primer:

Da li je ikako moguće da on dođe sutra?  Dozvoljeno je odvojenopisanje u drugačijem kontekstu, koji podrazumeva spoj veznika i i zameničkog priloga kako, na primer:

I kako sad da mu objasnim