artikal ili artikl

Kako se piše artikal ili artikl?

Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo i ravnopravno se upotrebljavaju u srpskom jeziku. Umetnuto a između suglasničke kl grupe može primenjivati u rečima stranog porekla, ali nije obavezno.

padežjedninamnožina
nominativartik(a)lartikli
genitivartiklaartikala
dativartikluartiklima
akuzativartik(a)lartikle
vokativartikleartikli
lokativartikluartiklima
instrumentalartiklomartiklima

Primeri u rečenicama:

Da li bih mogla da pogledam taj artikal?

Pročitavala sam Vaš artikal.

Hej, kako je ovo dobar artikl!