Oznaka: srpski jezik

Sa poštovanjem ili s poštovanjem

Kako se piše sa poštovanjem ili s poštovanjem?Piše se s poštovanjem.S poštovanjem je pravilna forma izraza. Koristimo predlog s bez apostrofa jer je to osnovni oblik, a ne skraćenje od sa. U mnogim ustaljenim izrazima koristimo kraću formu predloga, kao što su s dopuštenjem, s oproštenjem, s ljubavlju, s pravom i slično.Ova forma je prihvaćena […]

Upola ili u pola

Kako se piše upola ili u pola?Piše se i jedno i drugo.Izraz u pola je predloško-padežna konstrukcija koja označava vreme ili tačno vreme polovine nečega. Na primer: “Dolazi u pola sata” ili “Sastanak je u pola devet”.Sa druge strane, izraz upola se koristi kao prilog i označava deljenje na pola, odnosno na polovinu. Na primer: […]

Predstavlja ili pretstavlja

Kako se piše predstavlja ili pretstavlja?Piše se predstavlja.Ovo je odstupanje od pravila jednačenja po zvučnosti. U glagolu predstavljati, slovo d se ne menja ispred slova s u svim licima glagola. U ovom slučaju, koristimo oblik predstavlja za treće lice jednine (on/ona/to). Ostali oblici glagola predstavljati su: predstavljam (ja), predstavljaš (ti), predstavljamo (mi), predstavljate (vi), predstavljaju […]

omogućivanje ili omogućavanje

Kako se piše omogućivanje ili omogućavanje?Oba oblika su ispravna i nalaze se u gramatici i pravopisu srpskog jezika.Ovo je jedna od čestih jezičkih nedoumica. U rečnicima našeg jezika nalazimo oba oblika, pa shodno tome kažemo da su oba oblika pravilna.Primeri u rečenici:Ovaj paket vam omogućava korišćenje više uređaja istovremeno.Naš fakultet se bori za omogućavanje razmene […]

bar a bar ili barabar

Kako se piše bar a bar ili barabar?Pravilno se piše barabar.Ovaj pridev je sinonim za reči uporedo, jednako, isto, ujednačeno itd.Karakterističan je za područje koje je u prošlosti bilo pod turskom vladavinom, pa ga zato u srpskom jeziku svrstavamo u turcizme.Moderne, mlađe generacije retko upotrebljavaju ovaj izraz, ali se među starijim stanovništvom može čuti, naročito […]

đene đene

Šta znači đene đene?Đene đene je izraz koji se koristi da opišemo nešto polovično, pola – pola, pomalo, još i dobro i tome slično.Na ovaj oblik naići ćete pretežno u seoskim područjima, gde se ne poklanja prevelika pažnja obogaćivanju rečnika. Primeri u rečenici:Krojačica mi je ovu suknju sašila đene đene, ali sa bluzom sam potpuno […]

ZAGRADA ( )

Kada se koristi zagrada? Zašto se koriste zagrade ( )?Zagradom se u rečenici odvaja ono što se dodaje kao naknadno objašnjenje: Unicef (Međunarodni dečji fond Ujedinjenih nacija) pomaže deci ugroženoj ratom. Josif Pančić (1814-1888) spada u red najvećih svetskih botaničara.

ZAPETA ILI ZAREZ (,)

Zapetom se odvajaju:⎯ reči u nabrajanju: Vuk Karadžić je skupljao narodne pesme, pripovetke, poslovice i zagonetke. On je obišao Srbiju, Crnu Goru, Dalmaciju i Primorje.⎯ apozicije: Vuk St. Karadžić, tvorac srpskog književnog jezika, rođen je u Tršiću. Ivo Andrić, pisac romana „Na Drini ćuprija”, dobio je Nobelovu nagradu.⎯ ako su zanimanja i zvanja napisana ispred […]

TAČKA (.)

Tačka se stavlja: na kraju rečenice, kao završene misaone celine: Počela je školska godina. Milan nije došao.iza skraćenica: o.m. (ovog meseca), o.g. (ove godine), itd. (i tako dalje), i sl. (i slično), uč. (učenik), prof. (profesor).kada se redni brojevi pišu arapskim ciframa: Petar Petrović Njegoš je rođen 1. XI 1813. godine. Na56. strani nitanke je […]