Oznaka: sinonimi

Upola ili u pola

Kako se piše upola ili u pola?Piše se i jedno i drugo.Izraz u pola je predloško-padežna konstrukcija koja označava vreme ili tačno vreme polovine nečega. Na primer: “Dolazi u pola sata” ili “Sastanak je u pola devet”.Sa druge strane, izraz upola se koristi kao prilog i označava deljenje na pola, odnosno na polovinu. Na primer: […]

Stajati ili stojati

Kako se piše stajati ili stojati?Piše se i jedno i drugo.Stajati i stojati su sinonimi i koriste se kao nesvršeni glagoli sa istim značenjem. Oba glagola imaju isti oblik u prezentu: stojim, stojiš, stoji, stojimo, stojite, stoje. Radni glagolski pridevi od tih glagola su “stajao” (za glagol stajati) i “stojao” (za glagol stojati).Važno je napomenuti […]