kaiševi ili kaiši

Kako se piše kaiševi ili kaiši?

Ispravno je reći i kaiši i kaiševi.
Imenica kaiš ima dva oblika množine i oba su ravnopravnoj upotrebi.

Primeri:

Marko ima mnogo kaiševa, pozajmiću neki od njega.
U prodavnici je bilo različitih kaiša, nisam znala koji bih pre kupila.
Najviše volim da kupujem torbe i kaiševe.