posetilac ili posetioc

Kako se piše posetilac ili posetioc?

Prema srpskom pravopisu pravilno je posetilac.

Glagol ove imenice glasi posetiti.

Na glagolsku osnovu dodaje se nastavak –lac kada želi da se konstruiše imenica koja označava vršioca radnje. Npr. primalac, prevodilac, pratilac, poznavalac…

Promenu reči podnosilac po padežima možete videti u tabeli.

Padežjedninamnožina
Nominativposetilacposetioci
Genitivposetiocaposetilaca
Dativposetiocuposetiocima
Akuzativposetiocaposetioce
Lokativposetiocuposetiocima
Vokativposetiočeposetioci
Instrumentalposetiocemposetiocima

Primeri u rečenicama:

Posetilac je bio zadivljen prizorom koji je ugledao u ovom gradu.

Da li je to Vaš posetilac?

Posetioče, dođi ovde!