Kategorija: Šta je

Abgregacija

Šta znači abgregacija?   Abgregacija (latinski: abgregatio) označava izdvajanje, isključivanje ili isključenje. Slogovi: ab gre ga ci ja Malo zanimljivosti: Termin abgregacija se koristi u pravnom i sociološkom kontekstu. Napisano unazad, reč glasi ajcagerba. Broj slova: Reč abgregacija ima 11 slova. Samoglasnici: Sadrži 5 samoglasnika (45.5%), što je blizu proseka. Primer u rečenici: U postupku […]

Infantilna tuga

Šta je Infantilna tuga? Infantilna tuga predstavlja rano razvojno osećanje koje se javlja kada dete doživljava gubitak bliskog objekta, kao što je roditelj. Ono je kombinacija osećanja tuga i separacionog straha, što znači da dete veruje da neće moći da preživi bez izgubljenog objekta. Međutim, kako dete raste i razvija se, ono postaje sposobno da […]

Infantilna krivica

Šta je Infantilna krivica ? Infantilna krivica je rano razvojno osećanje koje se javlja kada malo dete doživljava kaznu za neko svog ponašanje. Kako dete još uvek ne razlikuje sebe od svog ponašanja, ono shvata roditeljsku kaznu kao odbacivanje i neljubav. Ovo osećanje se često povezuje sa somatizacijom i telesnim propadanjem. Međutim, kako dete raste […]

Somatizacija

Šta je Somatizacija? Somatizacija je proces koji se odvija kada osoba prenosi svoje psihičke probleme na svoje fizičko telo. To se može manifestovati kroz različite fizičke simptome, poput bolova, glavobolja, probavnih problema ili umora, bez fizičkog objašnjenja za njih. Ova pojava je česta kod osoba koje imaju teškoća u izražavanju i razumevanju svojih emocionalnih stanja. […]

Infantilna ljubomora

Šta je Infantilna ljubomora ? Infantilna ljubomora se javlja kod malog deteta kao reakcija na prisustvo drugog deteta, čiji se roditelji ili drugi odgovarajući figuri smatraju da su „zagradili“ pažnju koju ono oseća da mu pripada. Ovo osećanje se može manifestovati kroz različite ponašanja, kao što su agresivnost, sujeverje, povlačenje, ili čak fizičko nasilje prema […]

Infantilna frustracija

Šta je Infantilna frustracija? Infantilna frustracija se odnosi na rano razvojno osećanje koje se javlja kada je odbijena neka želja kod mladog deteta. Kako dete još ne razlikuje sebe od svojih želja, roditeljsko odbijanje želje se percipira kao odbacivanje od strane roditelja, što dovodi do negativnih emocija kao što su povlačenje, žaljenje ili protesti i […]

Buntovnost

Šta je Buntovnost ili bunt? Buntovnost ili bunt se odnosi na ponašanje i osećanja koja se javljaju kada individua ne prihvata norme, pravila ili autoritete društva ili okruženja u kojem živi. Buntovnici se osećaju nezadovoljni i neprihvaćenima, a njihovo ponašanje je često usmereno ka otporu ili suprotstavljanju establišmentu. Bunt može biti pozitivan, kada individua traži […]

Grižnja savesti

Šta je Grižnja savesti? Grižnja savesti predstavlja osećanje krivice i kajanja zbog nečega što smo učinili ili propustili da učinimo. To je emocija koja se javlja kada osoba proceni da je nešto što je učinila ili propustila da učini, bilo neprimereno, nepošteno ili neetično. Grižnja savesti može biti povezana sa različitim emocijama, kao što su […]

Gnev

Šta je Gnev? Gnev je osećanje koje proizilazi iz osećaja povređenosti ili ugroženosti i koje se manifestuje kroz agresivno i destruktivno ponašanje. Gnev se može manifestovati na različite načine, od verbalnih izliva do fizičkog nasilja. Gnev može biti usmerena prema određenom objektu ili situaciji, ili može biti generalizovana i usmerena prema svim objektima i situacijama. […]

Ganutost

Šta je Ganutost ? Ganutost je emocija koja proističe iz osećanja estetske uzvišenosti. To je osećaj koji se javlja kada se osoba suoči sa nečim lepim, divnim ili pozitivnim. Ganutost se može manifestovati kroz različite fiziološke reakcije kao što su suze, suzne oči, ubrzan rad srca, itd. Međutim, važno je napomenuti da ganutost nije isto […]