Kategorija: Kako se kaže

Vrlo lako saznajte pravopisna pravila, šta se kad i kako pravilno kaže -Baza znanja jezičkih nedoumica, greške koje najčešće pravimo . Učimo zajedno pravopis.

odmila ili od mila

Kako se piše ne zadugo ili odmila ili od mila? Pravilno se piše odmila. Izraz od mila se sastoji od dve reči “od” i “mila” i koristi se kada želimo da naglasimo da nešto radimo s ljubavlju, naklonošću ili nežnošću prema osobi ili stvari. Na primer: Pozdravila sam je od mila.

Jako puno, jako malo

Jako puno i jako malo su izrazi koji se često koriste u svakodnevnom govoru. Međutim, stručnjaci jezika preporučuju da se ne upotrebljavaju fraza jako puno zato što rieč puno već znači mnogo. Umesto toga, treba se naviknuti na korišćenje jedne reči koja sama može nositi značenje. Iako se spontana upotreba fraze “jako puno” smatra prihvatljivom, […]

palačinak ili palačinka

Kako se kaže palačinak ili palačinka? Pravilno se piše i kaže palačinka i palačinak. Reč dolazi iz mađarskog jezika – palacsinta Rumunski jezik – placinta Dativ jednine imenice palačinka glasi palačinki i palačinci. Genitiv množine – palačinki i palačinaka.