odmila ili od mila

Kako se piše ne zadugo ili odmila ili od mila?

Pravilno se piše odmila.

Izraz od mila se sastoji od dve reči “od” i “mila” i koristi se kada želimo da naglasimo da nešto radimo s ljubavlju, naklonošću ili nežnošću prema osobi ili stvari.

Na primer:

Pozdravila sam je od mila.