jarci ili jarčevi

Kako se piše jarci ili jarčevi?

Ispravno je reći  i jarci i jarčevi.

Neke imenice muškog roda prve vrste mogu imati dubletne oblike u nominativu množine. Takve imenice su i pauk – paukovi/pauci, znak- znakovi/znaci, itd.

Primeri:

Na Stojanovom imanju bilo je puno jarčeva.

Jarci su bežali preko livade.

Da li je bilo mnogo jarčeva, koza i drugih životinja?