hromosom ili hromozom

Kako se piše hromosom ili hromozom?

Prema srpskom  pravopisu piše se i jedno i drugo.

Češće se upotrebljava imenica hromozom.

Reč je grčkog porekla (chromos što znači boja i soma znači telo).

Primeri u rečenicama:

Muškarci imaju xy par polnih hromozoma, dok žene xx par polnih hromozoma.

Kako izgleda hromozom?

Ko je otkrio hromozome?