ho-ruk ili o-ruk

Kako se piše ho-ruk ili o-ruk?

Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo je pravilno.

Ravnopravno se upotrebljavaju u srpskom jeziku.

Ho-ruk predstavlja uzvik koji se koristi prilikom bodrenja pri nekom fizičkom radu.

Primeri u rečenicama:

Izdrži još malo! Ajmo! Ho-ruk!

O-ruk! Idemo do pobede!

Ho-ruk! Samo još ovo!