otupeti ili otupiti

Kako se piše otupeti ili otupiti?

Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo.

Kada želimo da kažemo da je nešo postalo tupo, onda koristimo glagol otupeti.

Ukoliko želimo da kažemo da treba učiniti nešto tupim, onda koristimo glagol otupiti.

Primeri u rečenicama:

      Da li je nož otupeo?

      Otupi ovaj nož, kako se niko ne bi povredio!

     Ova sekira je otupela.