bombona ili bonbona

Kako se piše bombona ili bonbona?

Piše se bombona.

U pitanju je galicizam. Reč je preuzeta iz francuskog jezika, u obliku bonbon. U srpskomjeziku je došlo do jednačenja suglasnika po mestu tvorbe, pa je alveolarno n, pod uticajem bilabijalnog b prešlo u bilabijalno m. Pravilan je i skraćeni oblik bombon.

Primeri u rečenici:

Mama je danas u prodavnici kupila punu kesu bombona.

Volim da jedem sve vrste bombona, ali gumene obožavam.

Prošla sam kroz ceo grad da bih našla bombone sa ukusom kafe.

Baba uvek ima ljute bombone kada krenemo na put.