autoportret ili auto-portret

Kako se piše autoportret ili auto-portret?

Pravilno se piše autoportret.

Kada prefiks auto- znači sopstven, tada se piše spojeno: autosugestija, autobiografija…

Od ovog pravila se odstupa kada prefiks auto- znači automobilski i tada se te reči pišu sa crticom. Npr. auto-oprema, auto-mehaničar, auto-guma, auto-škola…

Primeri u rečenicama:

Autoportret je naslikao pre deset godina.

Da li si videla njegov autoportret?

Volela bih da vidim tvoj autoportret.