nazdravlje ili na zdravlje

Kako se piše nazdravlje ili na zdravlje?

Piše se i jedno i drugo. Ako se upotrebljava kao prilog ili uzvik, piše se spojeno, nazdravlje.

Prilog zauzvrat spada u složene prideve, nastale slaganjem predloga i imeničkog oblika. Ovako napisana reč ima novo značenje. Tako se piše i uzdravlje. Ako bismo imenicu zdravlje menjali po padežima, u lokativu jednine bismo napisati na zdravlje. Napisano na ovaj način, zadržano je doslovno značenje.

Primeri *nazdravlje ili na zdravlje* u rečenicama:

Kada neko kine, kulturno je reći mu nazdravlje.

Da smo živi i zdravi, nazdravlje.

Ne nerviraj se, to loše utiče na zdravlje.