za dugo ili zadugo

Kako se piše za dugo ili zadugo?

Ispravno se piše i *za dugo* i *zadugo*, ali u različitim kontekstima.

Prilog zadugo koji označava duže vremensko trajanje piše se spojeno: Neće dugo biti gotovo, moraćemo da čekamo zadugo.

Međutim, ako se dugo koristi kao pridjev ili imenica, piše se odvojeno: Cipele za dugo hodanje ili Planiram da ostanem dugo u gradu.

Važno je razumeti kontekst u kojem se reč koristi kako bi se odredilo da li se piše zajedno ili odvojeno.