Kategorija: Slovo H

hvaljenje ili hvalenje

Kako se piše hvaljenje ili hvalenje?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše hvaljenje.Glagol ove imenice je hvaliti. S obzirom da je ovo glagolska imenica koja u svojoj osnovi u prezentu ima samoglasnik, neophodno je izvršiti jotovanje.Primeri u rečenicama:Hvaljenje pred drugima nije osobina koja se ceni.Da li je ti je hvaljenje prešlo u naviku?Hej, prekini s tim […]

hvala lepa ili hvala lepo

Kako se piše hvala lepa ili hvala lepo?Prema srpskom pravopisu može se pisati i jedno i drugo.Hvala se slaže sa pridevom lepa u ženskom rodu, pa se može tako koristiti – hvala lepa.Kada se hvala koristi u srkaćenom izrazu kao što je hvala (tebi, ti) lepo, onda je pridev srednjeg roda.Primeri u rečenicama:Hvala lepa moja!Hvala […]

huljenje ili hulenje

Kako se piše huljenje ili hulenje?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše huljenje.Glagol ove imenice glasi huliti. S obzirom da je ovo glagolska imenica koja u svojoj osnovi u prezentu ima samoglasnik, neophodno je izvršiti jotovanje.Primeri u rečenicama:U ovoj grupi je huljenje zabranjeno.Gde piše da je huljenje zabranjeno?Ne bih želela da slušam nekakvo huljenje u ovoj […]

Hukov zakon ili hukov zakon

Kako se piše Hukov zakon ili hukov zakon?Pravilno se piše Hukov zakon.Prisvojni pridev koji potiče od vlastitog imena i koji se završava na –ov, -ev, -in ne gubi svojsva vlastitog imena i uvek se piše velikim početnim slovom. Npr. Njutnov zakon, Pandorina kutija, Hukov zakon…Primeri u rečenicama:Prema kome je Hukov zakon dobio ime?Hukov zakon se […]

hromosom ili hromozom

Kako se piše hromosom ili hromozom?Prema srpskom  pravopisu piše se i jedno i drugo.Češće se upotrebljava imenica hromozom.Reč je grčkog porekla (chromos što znači boja i soma znači telo).Primeri u rečenicama:Muškarci imaju xy par polnih hromozoma, dok žene xx par polnih hromozoma.Kako izgleda hromozom?Ko je otkrio hromozome?

Hrist ili Hristos

Kako se piše Hrist ili Hristos?Prema srpskom  pravopisu piše se i jedno i drugo. Češće se upotrebljava Hristos.Pridev glasi Hristov.Primeri u rečenicama:Hristos vaskrse!Hristos se rodi!Isus Hrist je u filmovima predstavljen kao čovek sa bradom.

hren ili ren

Kako se piše hren ili ren?Prema srpskom  pravopisu piše se i jedno i drugo.Češće se upotrebljava imenica ren.Primeri u rečenicama:Stavite mi malo rena.Želiš li hren?Fuj, ovaj ren je odvaratan! Uopšte mi se ne dopada!

hrčući ili hrkajući

Kako se piše hrčući ili hrkajući?Prema srpskom  pravopisu piše se hrčući.Ovaj oblik glagola predstavlja glagolski prilog sadašnji koji se gradi od trećeg lica množine prezenta glagola hrkati (hrču) i dodaje se nastavak –ći.Primeri u rečenicama:Oblači pidžamu i lagano zaspa, hrčući tiho, skoro nečujno.Hrčući dekica me je zaista uznemiravao.Legla je umorna, hručući je zaspala.

hrčci ili hrčkovi

Kako se piše hrčci ili hrčkovi?Prema srpskom  pravopisu piše se i jedno i drugo.Imenica hrčak ima dva oblika množine.Prvi oblik glasi hrčci, dok drugi oblik glasi hrčkovi.Padežmnožina reči hrčakNominativhrčci / hrčkoviGenitivhrčakaDativhrčcimaAkuzativhrčkeLokativhrčcimaVokativhrčciInstrumentalhrčcimaPrimeri u rečenicama:Dopadaju mi se ovi mali hrčci.Da li hrčkovi umeju da budu druželjubivi?Hej, pazi na te hrčkove!

ho-ruk ili o-ruk

Kako se piše ho-ruk ili o-ruk?Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo je pravilno.Ravnopravno se upotrebljavaju u srpskom jeziku.Ho-ruk predstavlja uzvik koji se koristi prilikom bodrenja pri nekom fizičkom radu.Primeri u rečenicama:Izdrži još malo! Ajmo! Ho-ruk!O-ruk! Idemo do pobede!Ho-ruk! Samo još ovo!