ovčiji ili ovčji

Kako se piše ovčiji ili ovčji?

 Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo.

Češće se upotrebljava pridev ovčiji.

Sufiks –ji , može posedovati i oblik –iji, ali se češće upotrebljava nastavak –ji. Npr. čovečji, dečji, kozji, mačji, zečji…

Nastavak –iji se uglavnom koristi kada se osnova reči završava suglasničkom grupom i kako bi se reč lakše izgovarala. Npr. guščiji, ovčiji.

Primeri u rečenicama:

Mina najviše voli ovčije mleko.

Da li ti se dopada ovčija vuna?

Ovčji sir joj se ne dopada!