Kategorija: Slovo D

doskoro ili do skoro

Kako se piše ne uzdravlje ili u zdravlje?Pravilno je da se prve dve reči do i skoro pišu spojeno, bez razmaka – doskoro. Ova reč se koristi kao prilog i znači uskoro, skoro, za kratko vreme.Doskoro se ne piše odvojeno jer nije nastala kao kombinacija dve zasebne reči, već je nastala kao skraćenica rečenice “do skoro […]

doskora ili doskoro

Kako se piše ne doskora ili doskoro?Iako se oba oblika koriste i smatraju ispravnim, postoji mala razlika u njihovom značenju.Oblik “doskora” označava vremenski period koji se približava kraju, a koristi se u značenju “uskoro”, “bliži se kraj nečega”.Npr. “Doskora će se završiti godišnji odmor i moraćemo se vratiti na posao.”S druge strane, oblik “doskoro” se koristi […]

dosad ili do sada

Kako se piše dosad ili do sada?Prema pravopisu pravilno se piše dosad i do sada. Oba načina su ispravno napisana, a izbor između njih zavisi od akcenta. Dosad i dosada su prilozi koji su sastavljeni od predloga do i priloga sad(a). Ukoliko je akcenat na sad, pišu se rastavljeno, kao u primeru: “Do sad smo ovako, a od […]

dal’ ili da l

Kako se piše dal’ ili da l ili da l’?Pravilno se piše da l’.Upitna rečenica u srpskom jeziku obično počinje sa da li, je li, bi li, ne bi li, jesi li, ako li ili čitaš li. Ove reči sa li su često korišćene u svakodnevnom jeziku i predstavljaju način da se postavi direktan upit. Međutim, u razgovornom […]

dva kilometra ili dva kilometara

Kako se piše dva kilometra ili dva kilometara?Pravilno se piše dva kilometra.U ovim slučajevima upotrebljavamo staru dvojinu. Tako se pišu i ostali oblici sa brojem dva na kraju kao i složeni brojevi. Sezdeset tri kilometra, sedamdeset tri kilometra, osamdeset tri kilometra. Devedeset dva klilometra, osamdeset dva kilometra.

dr. ili dr

Kako se piše dr. ili dr?Pravilno je i jedno i drugo, u zavisnosti od primene u rečenici.Ako želimo da napišemo skraćenicu i drugo, napisaćemo sa tačkom na kraju – i dr.Ako želimo da dodamo titulu doktora ispred nečijeg imena, pisaćemo bez tačke – drPrimeri u rečenici:Dr Ivan je pravi stručnjak za endokrine žlezde.Dodajte biber, so, […]

dijete ili djete

Kako se piše dijete ili djete?Pravilno se piše dijete.Zajednička imenica dijete se u ijekavskom izgovoru srpskog jezika piše sa slovom i.Ijekavsko govorno područje srpskog jezika obuhvata Bosnu i Hercegovinu, naročito Republiku Srpsku, Crnu Goru, ponegde i Hrvatsku, mada je kod Hrvata učestaliji jekavski izgovor.Ekavski oblik ove reči bio bi dete.Primeri u rečenici:Dijete mi je danas […]

dabogda ili da bog da

Kako se piše dabogda ili da bog da?Pravilno se piše dabogda.Ova reč predstavlja prilog, u srpskom jeziku ga koristimo kada izražavamo želju da se nešto desi/ostvari.Koristeći prilog dabogda pojačavamo naše izražavanje.Sinonim za ovaj izraz je bogdom.Takođe, postoji priča da je ovo paganski izraz koji potiče od izraza Dažbog, koji prema nekim predanjima predstavlja samog đavola, […]

dosad ili do sad

Kako se piše dosad ili do sad?Pravilno se piše i jedno i drugo.Priloška odredba za vreme dosad znači da se neka radnja koja je započeta u prošlosti odvijala do ovog momenta u sadašnjosti. Ako želimo da naglasimo trenutak u sadašnjosti kada se rada završava, efektnije je da napišemo odvojeno do sada. Primećujete da u ovom […]

dobićete ili ćete dobiti

Kako se piše dobićete ili ćete dobiti?Oba oblika su ispravna, u zavisnosti od ostalih reči u rečenici.Kada u rečenici koristimo futur I glagolski oblik, možemo navesti subjekat koji vrši radnju, ali i ne moramo.Ukoliko ne navodimo u rečenici subjekat, tada ćemo pisati dobićete.Ukoliko navodimo subjekat vi, pisaćemo ćete dobiti.Primeri u rečenici:Dobićete svoj primerak uskoro.Kakvo god […]