Kategorija: Slovo D

doskoro ili do skoro

Kako se piše ne uzdravlje ili u zdravlje? Pravilno je da se prve dve reči do i skoro pišu spojeno, bez razmaka – doskoro. Ova reč se koristi kao prilog i znači uskoro, skoro, za kratko vreme. Doskoro se ne piše odvojeno jer nije nastala kao kombinacija dve zasebne reči, već je nastala kao skraćenica rečenice […]

doskora ili doskoro

Kako se piše ne doskora ili doskoro? Iako se oba oblika koriste i smatraju ispravnim, postoji mala razlika u njihovom značenju. Oblik “doskora” označava vremenski period koji se približava kraju, a koristi se u značenju “uskoro”, “bliži se kraj nečega”. Npr. “Doskora će se završiti godišnji odmor i moraćemo se vratiti na posao.” S druge strane, […]

dosad ili do sada

Kako se piše dosad ili do sada? Prema pravopisu pravilno se piše dosad i do sada. Oba načina su ispravno napisana, a izbor između njih zavisi od akcenta. Dosad i dosada su prilozi koji su sastavljeni od predloga do i priloga sad(a). Ukoliko je akcenat na sad, pišu se rastavljeno, kao u primeru: “Do sad smo ovako, a […]

dal’ ili da l

Kako se piše dal’ ili da l ili da l’? Pravilno se piše da l’. Upitna rečenica u srpskom jeziku obično počinje sa da li, je li, bi li, ne bi li, jesi li, ako li ili čitaš li. Ove reči sa li su često korišćene u svakodnevnom jeziku i predstavljaju način da se postavi direktan upit. Međutim, […]

dva kilometra ili dva kilometara

Kako se piše dva kilometra ili dva kilometara? Pravilno se piše dva kilometra. U ovim slučajevima upotrebljavamo staru dvojinu. Tako se pišu i ostali oblici sa brojem dva na kraju kao i složeni brojevi. Sezdeset tri kilometra, sedamdeset tri kilometra, osamdeset tri kilometra. Devedeset dva klilometra, osamdeset dva kilometra.

dr. ili dr

Kako se piše dr. ili dr? Pravilno je i jedno i drugo, u zavisnosti od primene u rečenici. Ako želimo da napišemo skraćenicu i drugo, napisaćemo sa tačkom na kraju – i dr. Ako želimo da dodamo titulu doktora ispred nečijeg imena, pisaćemo bez tačke – dr Primeri u rečenici: Dr Ivan je pravi stručnjak […]

dijete ili djete

Kako se piše dijete ili djete? Pravilno se piše dijete. Zajednička imenica dijete se u ijekavskom izgovoru srpskog jezika piše sa slovom i. Ijekavsko govorno područje srpskog jezika obuhvata Bosnu i Hercegovinu, naročito Republiku Srpsku, Crnu Goru, ponegde i Hrvatsku, mada je kod Hrvata učestaliji jekavski izgovor. Ekavski oblik ove reči bio bi dete. Primeri […]

dabogda ili da bog da

Kako se piše dabogda ili da bog da? Pravilno se piše dabogda. Ova reč predstavlja prilog, u srpskom jeziku ga koristimo kada izražavamo želju da se nešto desi/ostvari. Koristeći prilog dabogda pojačavamo naše izražavanje. Sinonim za ovaj izraz je bogdom. Takođe, postoji priča da je ovo paganski izraz koji potiče od izraza Dažbog, koji prema […]

dosad ili do sad

Kako se piše dosad ili do sad? Pravilno se piše i jedno i drugo. Priloška odredba za vreme dosad znači da se neka radnja koja je započeta u prošlosti odvijala do ovog momenta u sadašnjosti. Ako želimo da naglasimo trenutak u sadašnjosti kada se rada završava, efektnije je da napišemo odvojeno do sada. Primećujete da […]

dobićete ili ćete dobiti

Kako se piše dobićete ili ćete dobiti? Oba oblika su ispravna, u zavisnosti od ostalih reči u rečenici. Kada u rečenici koristimo futur I glagolski oblik, možemo navesti subjekat koji vrši radnju, ali i ne moramo. Ukoliko ne navodimo u rečenici subjekat, tada ćemo pisati dobićete. Ukoliko navodimo subjekat vi, pisaćemo ćete dobiti. Primeri u […]