nesme ili ne sme

Kako se piše nesme ili ne sme?

Pravilno je napisati ne sme.

Odrični oblici glagola grade se uz pomoć odrične rečce ne.

Odrična rečca ne se uvek piše odvojeno od glagola uz koji stoji.

Primeri u rečenici:

Filip ne sme sa nama u šetnju.

Smemo li gledati televiziju? Ne smete, vreme je za spavanje.