da li ili dali

Kako se piše da li ili dali?

Oba oblika imaju svoju primenu u rečenici, u srpskom jeziku.

Ako želimo da postavimo pitanje,tada ćemo napisati da li.

Da li ste za ples?

Da l’ da se ošišam?

Ako želimo da koristimo glagol dati, tada ćemo za prvo lice množine (oni) da koristimo oblik dali.

Oni su dali svoj doprinos.