glađi ili glatkiji

Kako se piše glađi ili glatkiji?

Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo.

Glađi predstavlja komparativ prideva gladak. Glatkiji može biti komparativ prideva gladak, ali se retko upotrebljava.

Najglađi (najglatkiji) predstavlja superlative prideva gladak.

Primeri u rečenicama:

Treba mi glađi materijal.

Da li je ovo najglatkije što imate?

Glađi je od prethodnog.