krušci ili kruški

Kako se piše krušci ili kruški?

Prema srpskom pravopisu ispravan je samo oblik krušci.

U dativu i lokativu jednine ispravno je samo krušci.
Kod imenica koje se završavaju na –ka, -ga, -ha u dativu i lokativu jednine dolazi do prelaza k, g, h u c, z, s.
Oblik kruški za genitiv množine je neispravan. Ispravno je samo krušaka.
Ova glasovna promena se naziva sibilarizacija.

Primeri u rečenicama:

Koje sve vitamine imamo u krušci?

U toj krušci su mravi, uzmi neku drugu.

Posadila bih neko voće, razmišljam o krušci ili kajsiji.