doskora ili doskoro

Kako se piše ne doskora ili doskoro?

Iako se oba oblika koriste i smatraju ispravnim, postoji mala razlika u njihovom značenju.

Oblik “doskora” označava vremenski period koji se približava kraju, a koristi se u značenju “uskoro”, “bliži se kraj nečega”.

Npr. “Doskora će se završiti godišnji odmor i moraćemo se vratiti na posao.”

S druge strane, oblik “doskoro” se koristi kao prilog koji označava skoro, gotovo, skoro pa.

Npr. “Doskoro sam zaboravio da treba da idem kod frizera.”

Iako se ova dva oblika razlikuju u značenju, u praktičnoj upotrebi ih često mešamo i koristimo ih naizmenično.