dabogda ili da bog da

Kako se piše dabogda ili da bog da?

Pravilno se piše dabogda.

Ova reč predstavlja prilog, u srpskom jeziku ga koristimo kada izražavamo želju da se nešto desi/ostvari.

Koristeći prilog dabogda pojačavamo naše izražavanje.

Sinonim za ovaj izraz je bogdom.

Takođe, postoji priča da je ovo paganski izraz koji potiče od izraza Dažbog, koji prema nekim predanjima predstavlja samog đavola, tako da korišćenje ovog priloga ima negativnu konotaciju.

Međutim, izraz je veoma ustaljen na srpskom govornom području.

Primeri u rečenici:

Dabogda rodio kukuruz ove godine!

Dabogda dete bilo živo i zdravo!

Da smo bogdom i mi kupili akcije u toj firmi.