Kategorija: Brojevi

dva kilometra ili dva kilometara

Kako se piše dva kilometra ili dva kilometara?Pravilno se piše dva kilometra.U ovim slučajevima upotrebljavamo staru dvojinu. Tako se pišu i ostali oblici sa brojem dva na kraju kao i složeni brojevi. Sezdeset tri kilometra, sedamdeset tri kilometra, osamdeset tri kilometra. Devedeset dva klilometra, osamdeset dva kilometra.