poznavalac ili poznavaoc

Kako se piše poznavalac ili poznavaoc?

Prema srpskom pravopisu pravilno je poznavalac.

Glagol ove imenice glasi poznavati.

Na glagolsku osnovu dodaje se nastavak –lac kada želi da se konstruiše imenica koja označava vršioca radnje, imaoca osobine, nosioca stanja… Npr. primalac, gledalac, ronilac, pratilac, poznavalac…

Promenu reči poznavalac po padežima možete videti u tabeli.

Padežjedninamnožina
Nominativpoznavalacpoznavaoci
Genitivpoznavaocapoznavalaca
Dativpoznavaocupoznavaocima
Akuzativpoznavaocapoznavaoce
Lokativpoznavaocupoznavaocima
Vokativpoznavaočepoznavaoci
Instrumentalpoznavaocempoznavaocima

Primeri u rečenicama:

On je veoma dobar poznavalac stranih vina.

Da li znaš da je Ivana poznavalac tehnologije?

Mislim da je zaista dobar poznavalac marketinga!