dobićete ili ćete dobiti

Kako se piše dobićete ili ćete dobiti?

Oba oblika su ispravna, u zavisnosti od ostalih reči u rečenici.

Kada u rečenici koristimo futur I glagolski oblik, možemo navesti subjekat koji vrši radnju, ali i ne moramo.

Ukoliko ne navodimo u rečenici subjekat, tada ćemo pisati dobićete.

Ukoliko navodimo subjekat vi, pisaćemo ćete dobiti.

Primeri u rečenici:

Dobićete svoj primerak uskoro.

Kakvo god stanje u poštama bude, vi ćete dobiti ovo što ste naručili.