dr. ili dr

Kako se piše dr. ili dr?

Pravilno je i jedno i drugo, u zavisnosti od primene u rečenici.

Ako želimo da napišemo skraćenicu i drugo, napisaćemo sa tačkom na kraju – i dr.

Ako želimo da dodamo titulu doktora ispred nečijeg imena, pisaćemo bez tačke – dr

Primeri u rečenici:

Dr Ivan je pravi stručnjak za endokrine žlezde.

Dodajte biber, so, papriku i dr. začine po želji.

Dr Drago mi je profesor na fakultetu.