besprekoran ili bezprekoran?

Kako se piše besprekoran ili bezprekoran?

Piše se besprekoran.

Reč je nastala tvorbenim procesom prefiksacijom. Na pridev prekoran dodat je prefiks bez-. U nastaloj reči (bezprekoran) izvršena je glasovna alternacija Jednačenje suglasnika po zvučnosti, u kojoj zvučno Z, pod uticajem bezvučnog P, prelazi u svoj bezvučni parnjak S.

Primeri:

On je oduvek bio usprešan i karijera mu je besprekorna.
Ovaj novi prašak je odličan, veš mi je besprekorno čist.
U školi je uvek bio besprekoran, dobijao je samo petice.
Dugo sam išao na časove francuskog da bih naučio ovako besprekorno da pričam.