nasamo ili na samo

Kako se piše nasamo ili na samo?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nasamo u funkciji priloga koji ima značenje biti sasvim sam, bez prisustva drugih osoba.

Međutim, dozvoljeno je odvojeno pisanje u doslovnom značenju kada predlog na ističe rečcu samo.

Primeri u rečenicama:

Možemo li da popričamo nasamo?

Ne želim da budem nasamo sa njim.

Ta ulica je na samo dva minuta odavde.