kuhinja ili kujna

Kako se piše kuhinja ili kujna?

Prema srpskom pravopisu ispravna su oba oblika.

Međutim, pravopis kao bolje rešenje predlaže oblik kuhinja, za razliku od razgovornog kujna.
Pridev će glasiti sa mo kuhinjski.

Primeri u rečenicama:

Kupili smo prelepu belu kuhinju i novi escajg.

Ne znam gde je, pogledaj da li je u kujni.

Ovde možete pronaći kuhinju kakvu poželite.