Halejeva kometa ili halejeva kometa

Kako se piše Halejeva kometa ili halejeva kometa?

Prema srpskom pravopisu pravilno je Halejeva kometa.

Prisvojni pridev koji potiče od vlastitog imena i koji se završava na –ov, -ev, -in ne gubi svojsva vlastitog imena i uvek se piše velikim početnim slovom. Npr. Njutnov zakon, Pandorina kutija, Hukov zakon…

Primeri u rečenicama:

Ko je izračunao putanju Halejeve komete?

Volela bih da sam videla Halejevu kometu.

Vau, zaista mi je zanimljiva činjenica da Halejeva kometa prolazi pored Zemlje na svakih 75 godina!