dal’ ili da l

Kako se piše dal’ ili da l ili da l’?

Pravilno se piše da l’.

Upitna rečenica u srpskom jeziku obično počinje sa da li, je li, bi li, ne bi li, jesi li, ako li ili čitaš li. Ove reči sa li su često korišćene u svakodnevnom jeziku i predstavljaju način da se postavi direktan upit. Međutim, u razgovornom i poetskom stilu, tačnije u takozvanom brzom i okrnjenom obliku, često se piše sa apostrofom, kao u da l’, je l’, bi l’, ne bi l’, jesi l’. Ova varijanta korišćena je kada se želi naglasiti brzina i spontanost razgovora ili poezije.

Korišćenje apostrofa u ovom slučaju pokazuje intenzitet upitnosti i koristi se u svakodnevnom govoru. Međutim, u formalnom pisanju, korišćenje apostrofa je ograničeno, a preporučuje se korišćenje upitne reči bez apostrofa. Takođe, u poeziji, često se koristi apostrof kako bi se stvorio ritam i rime.

Primeri u rečenicama:

  1. Da li si čuo novosti? (formalno pisanje)
  2. Čula sam nešto, da l’ si čuo novosti? (razgovorni jezik)
  3. Da l’ se sećaš onih dana? (poezija)

Ukratko, izbor između da li i da l’ zavisi od konteksta u kojem se koristi i željenog efekta. Oba oblika su ispravna, ali u formalnom pisanju preporučuje se korišćenje da li, dok u razgovornom jeziku i poeziji da l’ može biti prihvatljiv.