dosad ili do sada

Kako se piše dosad ili do sada?

Prema pravopisu pravilno se piše dosad i do sada. Oba načina su ispravno napisana, a izbor između njih zavisi od akcenta.

Dosad i dosada su prilozi koji su sastavljeni od predloga do i priloga sad(a). Ukoliko je akcenat na sad, pišu se rastavljeno, kao u primeru:

“Do sad smo ovako, a od sada ćemo drugačije.”

Međutim, ako je akcenat na predlogu do, pišu se sastavljeno, kao u primeru:

“I dosad sam živeo na svoj račun, ne želim ništa da menjam.”

Značenje obe varijante je isto i u oba slučaja označava “do sada“. U ovom slučaju, važno je naglasiti da ukoliko se pribegava korišćenju rastavljenog oblika, posebno treba obratiti pažnju na pravilno pisanje priloga sad ili sada.