Oznaka: odložiti

odgoditi ili odložiti

Kako se piše odgoditi ili odložiti?Prema srpskom pravopisu oba glagola su upotrebi u srpskom jeziku, ali u različitim kontekstima.Kada želimo da ostavimo nešto da uradimo kasnije, pomerimo za kasnije, pravilnije je koristiti glagol odgoditi (odgoditi razgovor). Mada se u govoru koristi i glagol odložiti (npr. odložiti obaveze za sutra).Ipak, pravilnije je glagol odložiti koristiti u […]