odgoditi ili odložiti

Kako se piše odgoditi ili odložiti?

Prema srpskom pravopisu oba glagola su upotrebi u srpskom jeziku, ali u različitim kontekstima.

Kada želimo da ostavimo nešto da uradimo kasnije, pomerimo za kasnije, pravilnije je koristiti glagol odgoditi (odgoditi razgovor). Mada se u govoru koristi i glagol odložiti (npr. odložiti obaveze za sutra).

Ipak, pravilnije je glagol odložiti koristiti u kontekstu kada se nešto stavlja sa strane, spušta, ostavlja (npr. odložiti haljinu, odložiti knjigu).

Primeri u rečenicama:

Odložila je knjigu na stočić i zaspala.

Da li si opet odgodila čas klavira?

Molim te, ne odlaži stvari tu!