kompjuter ili računar?

Kako se piše kompjuter ili računar?

Ispravne su obe reči i koriste se kao sinonimi.
Reč računar je domaćeg porekla, dok je reč kompjuter pozajmljenica iz engleskog jezika.
Međutim, treba napomenuti da reči kompijuter i kompjutor, koje se neretko čuju kod naših govornika, nisu ispravne.

Primeri:

Potreban mi je novi računar za fakultet.
Da li koristiš kompjuter? Sela bih da pogledam nešto.
Ana je dobila novi kompjuter za rođendan.