evro ili euro

Kako se piše evro ili euro?

Prema srpskom pravopisu piše se evro.

Evro je skraćenica reči Evropa tj. evropski.

Množina od evro je evri.

Primeri u rečenicama:

Da li je ovo zaista jedan evro?

Piće košta jedan evro.

Da li ovaj suvenik košta samo jedan evro?