kritej ili kriterijum

Kako se piše kritej ili kriterijum?

Prema srpskom pravopisu ispravna su oba oblika.

Oblik kriterijum se u našem jeziku čuje češće, mada nije neobičan oblik kritej, kao što čujemo i scenarij, medij i dr.

Primeri u rečenicama:

Profesor je podigao kriterijum za polaganje ispita, sada mora mnogo više da se uči.

Mislim da ispunjavam sve kriterijume za ovaj posao.

Znam ja njegov kritej, neće on tako lako popustiti.