Furor

Šta je Furor?

Furor predstavlja jak emotivni odgovor na neku percepciju smatranu kao nepravda ili kršenje moralnih principa. On se odlikuje izraženom agresivnošću, željom za osvetom i potrebom da se kazni onaj koji je smatran krivcem. Ova emocija može biti korisna u situacijama kada je potrebno brzo reagovati na neku situaciju, ali ukoliko se ne kontroliše može dovesti do destruktivnih posledica.

Afekt mržnje: gnev. Potrebno ga je razlikovati od besa koji je afekt ljutnje, kao i od afekta prezira.