kroasan ili kroason

Kako se piše kroasan ili kroason?

Iako ponekad čujemo u govoru oblik kroason, prema srpskom pravopisu ispravno je samo kroasan.

Reč kroasan je francuskog porekla i znači polumesec. Takođe, naziv je i jednog peciva od lisnatog testa koji je u obliku polumeseca.

Primeri u rečenicama:

Kupiću nam po kroasan i sok.

Nabavila sam odličan recept za kroasane sa kremom.

Da li želiš kroasan ili đevrek?