preplata ili pretplata

Kako se piše preplata ili pretplata?

Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo se piše, ali u različitim značenjima.

Preplata predstavlja novac koji je uplaćen u većem iznosu nego što bi trebalo.

Pretplata predstavlja novac koji je plaćen unapred za neku uslugu.

Primeri u rečenicama:

Koliko iznosi mesečna pretplata?

Vau, dobila sam preplatu!

Pretplata za časopis iznosi dvesta dinara mesečno.