pomoću ili s pomoću

Kako se piše pomoću ili s pomoću?

Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo je pravilno.

Pomoću ili arhaično s pomoću koristi se kada se želi kazati da je nešto urađeno (s) pomoću nečega, dok spoj uz pomoć se primenjuje češće na ljude.

Primeri u rečenicama:

Pomoću detaljne anamneze odredila je dijagnozu i terapiju.

Uz pomoć asistenta uspela je da završi rad na vreme.

Da li si to uspela da uradiš s pomoću lasera?